Propietat intel·lectual i industrial

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web (disseny gràfic, imatges, codis font, marques, signes distintius, denominacions, articles, informes, estadístiques, textos, fotografies, dibuixos, logotips …) són titularitat de Anuradha Jatia (Kriti Restaurant) o de les fonts citats de tercers que es troben a Internet i estan protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els continguts subministrats per Kriti Restaurant estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Kriti Restaurant o de les persones físiques o jurídiques cedents o licenciants dels mateixos a Kriti Restaurant.

 

La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos.
Kriti Restaurant es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la pàgina web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avis.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Kriti Restaurant l’ús que el usuari pugui dur a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina de la web.
Les fotografies que apareixen al lloc www.kritiveg.es, bé de la seva titularitat o de tercers, s’utilitzen amb el consentiment dels titulars o la referència a la seva font i estan subjectes als drets de propietat intel·lectual del seu autor.

Legislació aplicable i jurisdicció competent
Els assumptes relacionats amb la protecció o mal ús de materials amb drets d’autor o de propietat intel·lectual, així com els relacionats amb l’accés o utilització d’aquest lloc, es regiran per les lleis espanyoles. El client es compromet a sotmetre’s als jutjats competents de Barcelona i accepta que la jurisdicció en aquests jutjats i tribunals és apropiada en tal acció legal o procediment.